Schůze VV – 20. 1. 2019

Restaurace Stará škola  – 20. 1. 2019  –  18 h

Přítomni:         Dolejš M., Hodan S., ing. Göttinger K., ing. Žák K., Žák D., Novák P.
Omluveni :      Žák P.
Hosté :              Ježek M.

Program :

  1.   Vyhodnocení turnaje ve stolním tenisu.  Koncem loňského roku se uskutečnil další ročník. Turnaj potřetí v řadě vyhrál pan Jan Egermayer a po zásluze si odnesl putovní pohár starosty do trvalého vlastnictví. Pro další ročník bude nutné zajistit novou trofej.  I přes méně vhodný termín / všední den mezi svátky/ byla účast překvapivě dobrá, obsazeny byly všechny  tradiční kategorie.
  2.    Ustanovení trenérů mužů.  Na základě vzájemné dohody byl stanoven trenérský tandem u týmu mužů. V jarní části soutěže povedou oddíl v okresní soutěži ing. Kamil Göttinger a Martin Ježek. Činnost v této funkci ukončil Petr Žák.
  3.    Platba členských příspěvku FAČR.  Hospodář zajistí zaplacení patřičné částky za výborem schválené členy v požadovaném termínu – do 28. 2. 2019.
  4.    Zimní přípravné období. Od 22. ledna se tým mužů připravuje na jarní část sezony. Tréninky se konají v úterý  / 18 h – tělocvična/ a v sobotu od 10 h – dle počasí –  Jalovčí nebo tělocvična. Termíny přípravných utkání budou veřejnosti včas oznámeny – v plánu jsou tři :  Chocomyšl, Česká Kubice, Vrhaveč.  První mistrovské utkání se uskuteční v sobotu 23. 3 . od 15 h na Jalovčí, hostíme Dlouhou Ves.
  5. Termín V4S 2019 . Výroční schůze fotbalového oddílu  za rok 2018 se uskuteční v neděli 17. 2. 2019 od 16 h v hasičské klubovně. VV zve všechny členy
    a příznivce se zájmem o fotbalové dění v Chudenicích. Občerstvení je zajištěno.
  6. Soustředění týmu mužů.  VV schválil termín soustředění pro naše hráče. Uskuteční se 7. až 10.  března na Svaté Kateřině a oddíl na něj přispěje částkou dvacet tisíc korun. Podmínkou je účast minimálně čtrnácti osob.

 

Zapsal : ing. K. Žák