Zásobník prací

17. března  2019 proběhla brigáda na zprovoznění areálu před zahájením soutěží.  Výbor FO s uznáním děkuje všem členům – udělalo se mnoho potřebné práce. Těm, kteří bez omluvy nepřišli pomoci kamarádům, osobně „poděkuje“ sekretář oddílu. Zároveň bude stanovena „odměna“ za tento hrdinský čin.

Co zbývá ještě udělat :

  • vývoz žumpy
  • úklid plechové boudy – sklad vápna a oprava stěny budovy
  • demontáž staré pumpy na studni
  • osazení branek novými sítěmi
  • rozmístění stolů na občerstvení

  Pokud má někdo zájem kteroukoliv z uvedených prací „spáchat“ ve svém volnu, může tak učinit kdykoliv. Chci o tom ale vědět předem a po skončení akce potřebuji nahlásit, kolik toho bylo uděláno a jak dlouho to trvalo…  

Děkuji.           Starej  Žák