Schůze VV – 21.4.2016

Místo a čas konání:      Hostinec Stará škola,   20.00  h

Přítomni :       Novák P., Žák D., Dolejš M., Žežula J., Žák P., ing. Göttinger K., ing. Žák K.

Program:

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze – vše splněno. Otázka opravy poškozených míčů – prohlídkou zjištěn následující stav : do opravy by bylo možno odeslat dva míče, odloženo na pozdější období, až bude poškozených míčů víc. Na tréninky a zápasy je kvalitních a použitelných míčů momentálně dostatek.
  2. Zpráva hospodáře – stav pokladny a účtu.
  3. Nákup sekačky – informaci  podal D. Žák. Sekačka je již v provozu, je kvalitní, nákup se povedl. Zbývá dořešit nákup akumulátoru, probíhá jednání s p. Janem Librou / firma Alkal /, jednalo by se o sponzorský dar
  4. Podvojné účetnictví a dotace FAČR –  VV rozhodl, že v následujícím období bude i nadále vedeno jednoduché účetnictví s ohledem na rentabilitu a náročnost. Výše dotací by pravděpodobně nepokryla náklady, spjaté s přechodem na podvojné účetnictví. Navíc zatím na výbor TJ Sokol nedorazilo žádné podobné nařízení,  týkající se podmíněnosti vyplácení dotací pouze při komplikovaném vedení účetnictví.
  5. Vyhodnocení turnaje ve stolním tenisu – překvapivě velká účast / viz. Akce pořádané FO /. Příjemný zážitek, příští rok se akce bude opakovat.
  6. Vyhodnocení brigády – hodně se udělalo, ještě dost toho zbývá. Z toho plyne nutnost brigády další, o termínu rozhodne VV na příští schůzi.
  7. Otázka letního zavlažování hřiště. VV se již nyní zabývá možností instalace vodního systému, který by zaručil, že nedojde k podobné situaci, jako v loňském parném létě. V jednání je nákup velkoobjemové nádrže, vše je ale zatím ve stádiu úvah a „průzkumu trhu“. Jde o významný počin a VV tomu bude i nadále věnovat velkou pozornost s důrazem na brzké vyřešení.
  8. Webové stránky a jejich oživení – pokud někdo nyní čte tuto větu, pak také ví, že se naše stránky podařilo konečně trochu zprovoznit. Nedaří se zatím vnést do nich více diskuze, je ale jasné, že v tomto směru je naší velkou konkurencí existence facebooku. Přesto, upozorňujeme veřejnost, že stránky jsou námi sledované  a případnými poznámkami a postřehy či radami se výkonný výbor bude zabývat.
  9. Nákup materiálu – míče byly zakoupeny. Je na hráčích, aby jim věnovali patřičnou péči, jedná se o kvalitní sortu. Dále byly zakoupeny čtyři sítě na branky pro malou kopanou. Konstrukce branek vyrobí P. Žák. Budeme tak od letošního roku mít svoje čtyři malé branky a budeme tím pádem soběstační při zajišťování každoročního pouťového turnaje.
  10. Výkonný výbor obdržel žádost TJ Budětice o přeložení utkání na dřívější čas z důvodu stavění májky. Věc je zatím v jednání, hráčům a veřejnosti bude případná změna oznámena včas.

Zapsal :  Žák K.