Schůze VV – 6. 7. 2016

Místo konání :     restaurace U Baláků, 16.00

Přítomni :   Dolejš M., Novák P., Göttinger K., Žák P., Žák K., Žežula J.,

Omluven :   Žák D. – dovolená

Program :

 1.   Kontrola úkolů a zápisu z minulé schůze
 2.   Zpráva hospodáře – stav účtu a pokladny. Ze nepřítomného D. Žáka přednesl zprávu sekretář oddílu. Závěrem konstatoval, že stav financí je kritický, je třeba opět oslovit řadu sponzorů a hlavně důrazně požádat o zaplacení členských příspěvků ty  členy, kteří dosud nezaplatili. Jedná se cca  o 11 tis. Kč. Vzhledem k blížící se nové sezoně bude potřeba doplnit kádr novými hráči a ti nebudou samozřejmě zadarmo. Nový přestupní řád, platící od 1.7.2016 je neúprosný.
 3. Vyhodnocení soutěžního ročníku 2015-16  – hodnocení provedli trenéři týmu K-Göttinger a P.Žák.
 4. Pouťové sportovní dny – VV se zabýval otázkou uspořádání sportovních akcí  o letošní pouti. V sobotu od 13 h proběhne tradiční, již 11. ročník turnaje v malé pouťové kopané, v neděli pak dopoledne v 10.30 h sehraje svoje utkání  tým mužů. Soupeř bude upřesněn.
 5. Brigádnická činnost :  23.7.2016 v 8.00 h se na Jalovčí uskuteční brigáda. Práce – dle zásobníku prací, uvedených na našich  webových stránkách.
 6. Rozlosování nového soutěžního ročníku :  v příští sezoně hrajeme opět III. tř. klatovského okresu. Losovacího aktivu se zúčastnil sekretář, který o aktu podrobně referoval  a členům VV poté představil cenu za třetí místo v uplynulé sezoně – pohár a diplom. Ocenění bude předáno kapitánovi týmu před zahájením nedělního pouťového zápasu – 31.7.
 7. Přestupy hráčů  z a do oddílu. VV se zabýval otázkou ukončení aktivní činnosti některých hráčů a nutností vhodného doplnění kádru možnými posilami. Vše je ve stádiu jednání s hráči i funkcionáři vytypovaných oddílů.
 8. Byla projednána možnost získat chladící box do bufetu. Záležitost zatím ve stádiu získávání informací o cenové relaci a náročnosti celé transakce.
 9. Diskuse:
 • ukončení členství  oznámil Karel Kacerovský
 • TJ Sokol obdržel od městyse Chudenice finanční dotaci ve výši 20 tis. Kč. K rozdělení na jednotlivé oddíly dojde na nejbližším zasedání výboru Tělovýchovné jednoty
 • neplatiči – mají čas na zaplacení do konce července – však oni vědí, o koho jde. Jména zatím nebudou zveřejňována, ale peněz je letos po koupi sekačky opravdu poskrovnu, takže, prosíme, již neotálejte.
 • starosta požádal fotbalisty o pomoc při rekonstrukci školky. Jedná se o stavební a sanační práce a je to za úplatu –  členové budou včas seznámeni s požadavkem na brigádnickou výpomoc / srpen 2016/
 • neustálý problém se zajišťováním pomezního na utkání – má-li někdo zájem o dlouhodobější spolupráci, nechť kontaktuje  kteréhokoliv člena VV

Zapsal :  Žák Karol – sekretář oddílu