Schůze VV – 26.7.2016

Místo a čas :           Stará škola – 19.00

Přítomni    :            Novák P., Žák P., Žák D., Žežula J., Žák K.

Omluveni :             Göttinger K. / nemoc /, Dolejš M. / pracovní povinnosti /

Program    :

  1. Příprava pouťových fotbalů – kontrola připravenosti : přípravy probíhají podle plánu, zatím je přihlášeno  pět týmů. Propagace, občerstvení, obsluha bufetu, nákup cen, příprava hřiště, aparatura  atd.   zajištěno. Příprava hřiště proběhne v sobotu od 9.00 h.  Losování turnaje začne ve 12.30.
  2. Probíhající přestupy, přijetí nových členů, vyřazení členů FO  – dořešený přestup do So Chudenice – Stelzer Jakub ze Startu Luby, vystavena nová registrace – Duda Jakub, další možné příchody do týmu jsou zatím ve stádiu jednání s hráči a kluby.  Ukončené členství v FO –  Kacerovský Karel – na vlastní žádost  / k 31.12.2015 /.
  3. Brigádnická činnost  – vyhodnocení brigády na přípravu hřiště před poutí – splněna většina potřebných úkolů. Další brigáda před zahájením sezony proběhne 6.8.2016 od 9.00 h.
  4. Diskuse  –  P. Žák  informoval o akci  Chudenická lávka, která se uskuteční 13.8.16 na koupališti u Slatiny.

Zapsal  :   ing. Žák K. – sekretář FO