Schůze VV – 28.11.2016

Restaurace  U Baláků – 18.00 h

 

Přítomni :   D. Žák,  ing.  Göttinger K., P. Žák, ing. K. Žák

Omluveni :  Dolejš M., Novák P., Žežula J.

Pozvaní hosté :  hráči FO TJ Chudenice – z nich se dostavili pouze- Hodan S., Lucák M., Soupír Jakub,

Program :

  1. Mikulášská  zábava –  VV FO  na svém zářijovém   zasedání rozhodl o možnosti uspořádat taneční zábavu, jejíž výtěžek by bylo možné použít k dofinancování  zimního soustředění týmu mužů. Termín byl stanoven na 9.12. , tedy na  „mikulášský týden“. Na rozšířenou schůzi byli přizvání hráči FO, aby bylo možné dohodnout rozdělení úkolů pro přípravu  akce  i pro její bezchybný průběh. I přes malý zájem těch, kvůli kterým se zábava uskuteční  bylo nakonec vše podstatné dohodnuto. Další koordinační schůzka bude zaměřena na průběžnou kontrolu plnění zadaných úkolů a proběhne v neděli 4.12. v 18 h v  „U Baláků“.
  2. Zimní soustředění týmu mužů – VV rozhodl, že i v příštím zimním přípravném období může fotbalový tým absolvovat čtyřdenní soustředění v termínu dle vlastního návrhu / únor 2017/. Výše finanční spoluúčasti hráčů  bude dohodnuta později na základě ekonomického efektu Mikulášské zábavy.
  3. Vánoční turnaj ve stolním tenisu – po loňském kladném ohlasu uspořádá FO Chudenice opět pinkponkový turnaj – tentokrát v termínu  26.12.2016  od 9 h.  Letos bude poprvé uveden jako Turnaj o putovní pohár městyse Chudenice.
  4. Termínovka pro jaro 2017   –  VV bere na  vědomí  termínovou  listinu, kterou vydal OFS Klatovy.  První  utkání  jarní  části soutěže  je stanoveno na sobotu  25. 3. 2017  od  15 h – soupeřem bude Arbo Velhartice.
  5. Další standardní body jednání , např. zprávy hospodáře, trenérů , došlá pošta, stanovení termínu VČS atd., budou projednány na schůzi VV v termínu leden 2017.

Zapsal : ing. Karol Žák – sekretář FO