Mikulášská zábava – 9.12.2016

V pátek 9.12. jsme uspořádali taneční zábavu.  O něčem podobném jsme uvažovali již vloni, letos  však  plané myšlenky konečně nahradily činy a společenská akce tak byla na světě. Odehrála se v mikulášském duchu a atmosféra tím byla dokonale umocněna. K výborné náladě všech přítomných nepřekonatelnou měrou přispěla kapela Blue Rose z Klatov, která si svým výkonem  jednoznačně řekla o  další  angažmá. Přestože pořadatelé očekávali větší zájem ze strany chudenické veřejnosti, nakonec byli nadmíru spokojeni, jednak proto, že se všichni přítomní neskutečně pobavili a také proto, že záměr použít zisk na zaplacení zimního soustředění bude nakonec možno díky  rentabilitě akce uskutečnit.

Výbor FO děkuje  všem za účast a mnohým i za intenzivní pomoc při přípravě a organizaci .  Malou kaňkou je nízká účast druhý den při úklidu sálu.  Pro pět skalních to byla opravdu zabíračka.  Kamarádčoft tím utrpěl  menší trhlinu. Doufejme, že ne trvalou.