Schůze VV – 22. 1. 2017

Restaurace U Baláků  – 19 h

Přítomni :   Novák P., Žák K., Dolejš M., Žák P., Göttinger K., Žák D.
Hosté  :  Hodan S., Rupert J., Vachtl P., Soupír Jan, Soupír Jakub, Kadlec P., Zoubek L., Göttinger O., Lucák M.,

Program :
1.   Zimní soustředění fotbalistů
Zařazeno jako první jednací bod schůze. Před samotným hlasováním proběhla krátká řeč směrem k přítomným hráčům. Otázka potřebnosti  soustředění nebyla zpochybňována, šlo hlavně o přístup  některých nejmenovaných jedinců k společným akcím , konaným v posledním období,  o jejich nezájem pomoci  s organizací, přípravami či úklidem  atd. Z toho vyplynulo rozhodování , zda kolektivu, který se jako kolektiv nechová, umožnit a zaplatit takto finančně náročnou akci. Hlasováním bylo rozhodnuto, že se soustředění  uskuteční / poměr hlasů  5 : 0 : 1 –  hlasování se zdržel  Žák K. /. Zároveň byla stanovena finanční spoluúčast  pro jednotlivce v částce 500.- Kč,  z oddílové pokladny bude poskytnuto 20 tis. Kč. Termín konání – 16. až 19.2. 2017. Místo  a podmínky pobytu si dohodnou sami hráči dle loňských zkušeností.

2.   Valná hromada OFS Klatovy – zpráva předsedy FO
20. 1. 2017   proběhla v Klatovech volební  valná hromada OFS. Náš oddíl zastupoval  předseda FO  Petr Novák. VV byl předsedou  o průběhu valné hromady informován. Bulletin z val. hromady  obsahuje složení nového výboru OFS  i ostatních  dalších komisí. Založen do archivu.

3.   Kontrola úkolů z minulé schůze – jednalo se o podzimní akce, které byly všechny uskutečněny.

4.   Běh Žďárem – 1. ročník – vyhodnocení
28.10.2016  se uskutečnil 1. oficiální ročník krosového běhu chudenickým Žďárem pod záštitou a s finanční dotaci městyse. Jednalo se o součást seriálu přespolních běhů klatovského okresu – tzv. Ešus liga, podle hlavního sponzora celého ročníku je oficiální název soutěže Husqvarna cup. Závod byl účastníky hodnocen velice příznivě, je to závazné povzbuzení do dalších ročníků. Finanční efekt byl a bude vždy nižší a akce i do budoucna budou i nadále vyžadovat přízeň obecních zastupitelů, avšak společenský efekt a propagace Chudenic tento závěrečný účet dostatečně kompenzují. Pevný termín dalších ročníků – státní svátek 28. 10. Bližší info v odkazech – Akce pořádané FO.

5.   Dokopná  – podzim 2016 –  závěrečné posezení s rodinami a příznivci chudenického fotbalu se obzvlášť vydařilo. Místní tělocvična byla svědkem dobré společenské i sportovní zábavy, kterou vyšperkoval  desetiboj dvojic v netradičních disciplínách. Opakovat podobné akce bude jistě náročné ale  ne nemožné. / Více v odkazu  – Akce  FO. /

6.   Mikulášská zábava – akce na podporu zimního soustředění. 9.12. 2017  uspořádal FO svoji první taneční zábavu v novodobé historii  klubu. Hudební skupina Blue Rose z Klatov byla velmi dobrou volbou, bohužel tento předvánoční termín se moc neosvědčil, tristní návštěvnost / cca 30 osob / nevěštila zpočátku dobrou finanční prognózu. Opak byl však pravdou. Sestava, která byla akci přítomna, připomínala uragán. Neopakovatelnou pohodu a rodinnou atmosféru dokreslily světelné efekty, podpořené množstvím svítících čertovských rohů, které byly u vstupu prodávány. Poděkování tedy patří všem účastníkům, kteří svojí štědrostí  docílili toho, že akce svůj účel splnila a  nezanedbatelnou částku   hráčům na soustředění vydělala. O spolupráci s hudební skupinou budeme stát i v budoucnu, jen bude třeba zvolit lepší načasování.

7.   Vánoční turnaj ve stolním tenisu – 26.12.2017 jsme uspořádali další ročník Vánočního turnaje v pink ponku. Tentokrát se hrálo pod záštitou starosty městyse a poprvé o putovní pohár.  Turnaje se účastnilo 33 závodníků v různých kategoriích / viz. odkaz – akce  a fotogalerie /.

8.   Brigády – okrajová zmínka o průběhu brigád v roce 2016. Na VČS bude dořešena otázka dalšího postupu, neboť metodika pro rok 2016 se neosvědčila, nepřinesla zlepšení činnosti, nezvýšila zájem některých členů o přiložení rukou ke společnému dílu. Mnozí si dodnes neuvědomují, že být členem jakéhokoliv společenství není jen o osobním vyžití v kolektivu na hřišti,  ale také o práci mimo něj. Mnoho členů FO nesplnilo základní požadavek odpracovat 10 brigádnických hodin  za rok.  První brigáda roku 2017 již proběhla, jednalo se o  generální úklid tělocvičny a náš oddíl ve srovnání s účastí  zástupců  hasičského sboru byl opět propadající. Hráčům byla opětovně připomenuta možnost splnění brigádnických hodin individuálně. Nemusí čekat na oficiálně vyhlašované termíny, ale po domluvě s některým ze členů VV mohou odpracovat svůj díl  některou z prací, které jsou zveřejněny na našich web stránkách v oddíle Brigády.

9.   Poplatky FAČR –  do 28.2. musí být zaplaceny poplatky FAČRu na rok 2017.  Vzhledem k tomu, že náš oddíl nevede podvojné účetnictví, nedosáhneme ani v letošním roce na dotace. Proto bude do pokladny FAČR odvedena platba pouze za takový nezbytně nutný počet hráčů a činovníků, aby byl zajištěn bezproblémový chod oddílu. Zajistí sekretář oddílu.

10.   Stanovení termínu VČS za rok 2016 – po krátké diskuzi byl  stanoven termín Výroční schůze na sobotu 11. 2. 2017  od 14 h odpoledne. Pozvánky zajistí P. Žák . Schůze bude volební, bude nutno zvolit sedmého člena VV za odstoupivšího Josefa Žežulu.

11.   Zpráva hospodáře – D. Žák předložil VV zprávu o stavu pokladní hotovosti a stavu účtu oddílu. Veškeré finanční transakce jsou evidovány. Finanční prostředky jsou na počátku nového roku značně vyčerpány a vzhledem k faktu, že oddíl bude povinen s ohledem na své závazky několik nemalých částek v nejbližším období ještě uhradit, je nezbytně nutné, aby každý člen zaplatil  členské příspěvky pro rok 2017 v termínu, uváděném ve Stanovách, tj. do konce února 2017. Členské příspěvky  za rok 2016 dosud nezaplatili : Duda Jakub – 750.- Kč, Kraus Michal – 750.- Kč, Stelzer Jakub – 750..- Kč.  Všichni ostatní členové mají své finanční povinnosti vůči oddílu splněné.

Zapsal :  ing. Karol Žák – sekretář FO