Schůze VV – 7. 2. 2016

Místo a čas :       Restaurace  „U Baláků“      17.00
Přítomni  :         NovákP., Žák K., Göttinger K., Žák D., Dolejš M., Přibáň J., Žák P.

Program   :

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze –  vše průběžně splněno
 2. Zpráva hospodáře o stavu účtu a pokladní hotovosti  před nastávajícím obdobím přestupů a hostování
 3. Vánoční turnaj ve stolním tenisu – hodnocení 1.ročníku  : kladný ohlas a nečekaně velký zájem o toto klání nás zavazuje k uspořádání ročníků dalších.
 4. Zpráva trenéra – zahájení přípravy  na jarní sezonu  :  trenér K. Göttinger seznámil VV s programem tréninků vč. přípravných utkání
 5. Soustředění na Sv. Kateřině – VV rozhodl o poskytnutí příspěvku 20 tis. Kč  na čtyřdenní herní soustředění. Finanční spoluúčast hráčů  bude stanovena dle výše doplatku za akci.
 6. Přestupy, hostování – sekretář  zjistí možnosti přestupů z a do oddílu . Možné příchody : Baxa T. ze Křenic, Stelzer Jakub z Lub, Dvořák Radim –  nová registrace.  Odchody : Na hostování do Kolovče B  – K. Kacerovský.
 7. Výroční čl. schůze v Chocomyšli – zprávu o účasti přednesl členům VV sekretář K. Žák.
 8. Výzva FC Zličín – bojkot prvního kola nového ročníku : Na protest proti současnému vedení FAČRu  vydal klub TJ Zličín výzvu k bojkotování prvního jarního kola. Bod bude projednán na členské schůzi – rozhodnutí většiny bude respektováno. Následovat bude případná domluva s TJ Velké Hydčice, našim  prvním  soupeřem .
 9. Příspěvky na vybudování sportovišť – dotační akce – náš oddíl se nemůže ucházet, nemá mládežnické oddíly.
 10. Mimořádná valná hromada OFS v Klatovech – nutno vyslat jednoho delegáta – vybrán K. Žák
 11. Seznámení s novými Stanovami OFS a s novým Jednacím řádem OFS KT  –  provedl sekretář FO
 12. Platby poplatků FAČR na rok 2016 –  rozhodnutí o množství plateb.
 13. Příprava VČS FO Chudenice za rok 2015 – stanoven termín – 6.3.2016, místo – restaurace „U Baláků“, propagaci zajistí : internet a vývěsky – K. Žák, místní rozhlas a distribuce  pozvánek – M. Dolejš. Příprava programu a řízení průběhu schůze – K. Žák. Občerstvení : guláš – P. Novák.

Zapsal :  K. Žák