Schůze VV – 7. 9. 2016

Místo, čas :      Restaurace  „U Baláků“,    18 h
Přítomni :        Novák P., Dolejš M., Žák K., Žák D., Žák P., Göttinger K.
Hosté   :            Přibáň J., Hodan S.

Program:

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze – vše průběžně splněno, akce realizovány.
  2. Běh Žďárem – předběžné seznámení s potřebou důkladné organizace pro zajištění bezproblémového průběhu této důležité akce.  Letos jsme poprvé zařazeni do seriálu Husqvarna Cup, krosové běhy – 18-ti dílný seriál klatovského okresu. Nesmíme si udělat ostudu. Pro získání lepšího přehledu o průběhu závodu bude nutné navštívit některý z běhů, který tomu našemu předchází – 17.9. Klatovská kolonáda, 22.10. Husínský kros.
  3. Zpráva hospodáře – stav pokladny a účtu velí k opětovnému oslovení sponzorů, hlavně akce Kolem Žďáru bude finančně náročná.
  4. Přijetí nového člena – jednohlasně bylo schváleno přijetí Michala Krause .
  5. Brigádnická činnost – termín další brigády zatím není stanoven, ale bude potřeba připravit areál Jalovčí běžecký závod – bude oznámeno  včas.
  6. Diskuse – doplnění programu : návrh na uspořádání taneční zábavy , pravděp. v období kolem Mikuláše – použití zisku  akce na částečné zaplacení zimního soustředění  týmu mužů. Zajištění hudební skupiny – D. Žák.
    Nákup míčů na trénink  : požadavek trenérů mužstva – VV rozhodl o finanční výpomoci ve výši 6 tis. Kč, případný přeplatek bude rozpočítán mezi hráče

Termín další schůze – 27.9. 16.

Zapsal : K. Žák