Schůze VV – 27. 9. 2016

Místo a čas   :       Restaurace Stará škola,    20 h
Přítomni       :       Dolejš M., Göttinger K., Žák K., Žák D., Žák P.
Omluveni     :        Novák P., Žežula J.

Program      :        Běh chudenickým Žďárem – 1. ročník

Jediný bod programu – důležitá schůze měsíc před  startem závodu. Seznam úkonů, které je třeba zajistit  pro zdařilý průběh akce:
1.   Sehnat sponzory – akce bude finančně náročná, pravděpodobně nerentabilní, proto bude nutné zajistit nadstandartní rozpočet  –  seznam potencionálních sponzorů vytvoří Dolejš, osloví  je členové VV
2.   Zajistit dostatek cen pro jednotlivé kategorie, medaile, diplomy
3.   Rozšíření počtu mužských kategorií dle potřeb běžeckého seriálu -dojde k navýšení  o tři mužské kategorie
4.   Výroba nového transparentu  Start-Cíl
5.   Propagace – plakáty zajistí P. Žák, relaci do místního rozhlasu Dolejš M., internet, face book – K. Göttinger
6.   Nástěnky na umístění info v prostoru  startu
7.   Výběr a vytýčení tratí,  značení jednotlivých kilometrů
8.   Občerstvení  pro závodníky, občerstvení pro diváky
9.   Úklid zázemí pro závodníky
10. Časoměřiči, traťoví komisaři,  administrativa před startem – zápis, výdej startovních čísel, výběr startovného…
11. Tiskopisy start. listin, itinerář
12. Stupně vítězů, aparatura
13. Stany pro případ špatného počasí
14. Stanovaní termínů jednotlivých úkonů a hlavně přípravných prací těsně před závodem – příprava tratí, rozdělení jednotlivých cen, úklid prostoru

Jednou týdně až do konání závodu se sejde |VV na krátké konzultace, kde bude kontrolován postup zajištění akce – každá neděle ve 20 h .

Zapsal :   Žák K.