Schůze VV – 5. 5. 2017

Restaurace Stará škola – 20.00 h

Přítomni :   Dolejš M., Hodan S., Žák D., Žák K., Žák P.
Omluveni :  Novák P., Göttinger K.
Hosté :     Havlovic J.

Program :

1.   Přivítání nového člena VV  / Standa Hodan / na jeho první schůzi + zápisné.
2.   Kontrola úkolů z minulé schůze / VČS – 11.2.17 / – úkoly a závěry z diskuze splněny.
3.   Zpráva hospodáře . Ze zprávy  vyplývá , že oddíl je pro jarní část sezony finančně zajištěn, pro finanční pokrytí druhé části roku bude nutné opět  oslovit
sponzory. Členské příspěvky do dne konání  schůze VV nezaplatilo 20 zatím nejmenovaných členů, je třeba to urychleně napravit, termín splatnosti
byl konec února.
4.   Zpráva trenérů o činnosti oddílu mužů. Trenér P. Žák informoval  o dosavadním průběhu soutěže, o tréninkové činnosti.  Otázka přehodnocení postupových cílů
visela,  vzhledem k vysoké marodce a do jisté míry i díky značné nedisciplinovanosti jednotlivců v utkáních  / 3x ČK za jeden měsíc a množství zbytečných ŽK /,
ve vzduchu, konečné rozhodnutí tentokrát nepadlo, s ohledem na vývoj tabulky v posledních dvou kolech. Byla konstatována nutnost konsolidace  kádru hráčů,
který je v současné době k dispozici, dál je nutné ze strany trenérů důrazněji působit na zkvalitnění  herní morálky  hráčů. Poplatky za ČK odvádějí hráči do
společné pokladny, VV nebude proto další  náhradu požadovat.
5.   Nábor nových hráčů. Po třech letech se poprvé dostává družstvo mužů do situace, kdy díky objektivním potížím se jen těžko daří vytvořit sestavu, která by byla
schopna konkurovat týmům, o kterých se dá předpokládat, že si to ve finále s námi rozdají o jedno z postupových míst. V mladších věkových kategoriích  se
jeví  slibně několik   hráčů, jejich čas však nastane  nejdřív za čtyři až pět let. Bude proto nutné / a nejen v případě postupu / se začít zajímat o možné posily,
které by do našeho oddílu mohli přinést nový vítr už od podzimní části sezony. Vše samozřejmě bude záležet na finančních možnostech klubu.
6.   Brigády.  Brigáda na Jalovčí před sezonou byla důležitá z hlediska přípravy areálu na sezonu. Povedla se, splnilo se hodně důležitých úkolů. VV tímto všem
zúčastněným děkuje za jejich práci a čas. Nyní nás čeká série několika dalších pracovních dní při pokládce zámkové dlažby na parkovišti u hřiště. Úřad městyse
v současné době zajišťuje materiální stránku akce, my, sportovci, nastoupíme v brzké době, abychom přispěli svojí prací. Bude to šichta, plánujeme  dokončit
dílo do pouti.
7.   Do 31.5.2017 má být přihlášen tým do dalšího ročníku fotbalové soutěže OFS Klatovy.  VV pověřil sekretáře oddílu vyřízením potřebných formalit, aby
Chudenice i v sezoně 2017/18 mohli být činné i na tomto sportovním poli.

Zapsal :   Žák Karol – sekretář FO