Schůze VV – 20. 6. 2017

Restaurace Stará škola – 19.00

Přítomni :  ing. Göttinger K., Hodan S., Žák P., ing. Žák K., Novák P., Žák D.
Omluveni :  Dolejš M.
Hosté :   Fremuth V., Soupír Jakub

Program :,

 1. Kontrola úkolů z minulé schůze. Stanovené úkoly byly splněny bezezbytku.
 2. Zpráva hospodáře .  Současné stavy pokladny i běžného účtu jsou uspokojivé, tzn. že vstup do nového fotbalového ročníku je finančně zajištěn. Pro zajištění hladkého průběhu celé soutěže bude nutné v obvyklém podzimním termínu opět oslovit řadu sponzorů se žádostmi o případnou další podporu našeho sportování. Zbývá také určit, kolik se uskuteční přestupů jak z tak i do oddílu, abychom byli schopni za přiměřených finančních nákladů zajistit trvale stoupající kvalitativní tendenci týmu.  Rovněž materiální  vybavení týmu mužů bude třeba vhodně obměnit, nutností je např.  nákup nové sady dresů s krátkými rukávy.  Dále hospodář konstatoval, že je mezi námi stále několik „hříšníků“ , kteří dosud nezaplatili čl. příspěvky na rok 2017.  Vyřešit problémy s nezaplacenými příspěvky  má za úkol sekretář oddílu.
 3. Vyhodnocení ukončené sezony 2016/17. Hodnocení uplynulého ročníku se odehrávalo ve dvou rovinách. Z hlediska avizované  možnosti postupu se letošní mise nevydařila, stačilo nedostat v posledním utkání branku. Na druhé straně třetí místo 2 roky po sobě, to už hovoří o jisté stabilitě  výkonnosti v patrech, do kterých momentálně patříme. Vzhledem k problémům se sestavou, které nás nehorázně provázely po celé jaro, jde o husarský kousek. Škoda jen několika zbytečných bodových ztrát, kterých by se měl tým v budoucnu snažit vyvarovat a hlavně se z těch nepovedených  zápasů poučit.
 4. Losovací aktiv – červenec 2017. V úterý 4.7.17  proběhne v Klatovech losovací aktiv nového ročníku. Oddíl bude zastupovat sekretář FO. Nový ročník 2017/18 startuje oficiálně 12.8.2017  dvanáctým kolem. Jména soupeřů budou známá po aktivu.
 5. Přestupy. S ohledem na velké problémy se sestavou v uplynulé sezoně rozhodl VV o nutnosti vhodného rozšíření kádru. Zatím nelze s ohledem na zdravotní stavy počítat se zraněnými Vachtlem a Zoubkem. Kádr by měl doplnit  náš odchovanec Jakub Duda, na volný přestup jsme získali Jaromíra Osvalda ze Švihova. O případných dalších změnách směrem do týmu se jedná, z našich kmenových hráčů nikdo neodchází. Po dlouhodobém zranění  se k radosti nás všech  do letní přípravy zapojí i Michal Kraus, který již první zátěž s úspěchem absolvoval v průběhu posledního utkání v Hrádku.
 6. Dokopná.  Závěr sezony společně oslavíme v sobotu 24.6.17 na Jalovčí. Sraz na přípravu je v 10.00 dopoledne. Odpoledne od 16 h proběhne utkání ve srandafotbálku, po něm si může každý z přítomných vyzkoušet  několik dovednostních  soutěží. Organizaci celého závěrečného dne zajišťují hráči samotní, tak se nechme překvapit … Zváni  jsou všichni příznivci, rodinní příslušníci a fandové chudenického fotbalu !!!
 7. Praní dresů v nové sezoně. Pro příští sezonu nastává změna v praní dresů. VV rozhodl, že  si jej obstarají samotní hráči, a to jednotlivě, podle předem stanoveného rozpisu, který sestaví před sezonou kapitán a trenéři.
 8. Brigády. V  průběhu letní přestávky  / po dokopné / bude potřeba provést určitý objem prací, jednak pro zlepšení kvality povrchu hřiště, stěžejním úkolem ale bude pokládka zámkové  dlažby na parkoviště. Starosta a člen VV  Martin Dolejš zajistí vyvolání schůzky s odborníky za účelem stanovení harmonogramu prací – termín – do 26. 6. 2017. Následně budou dohodnuty termíny brigád.
 9. Mládežnický fotbalový oddíl  TJ Sokol Chudenice. Výkonný výbor rozhodl na základě požadavku několika aktivních hráčů, kteří mají chuť do práce s mládeží, že bude maximálně nápomocen a nakloněn myšlence o založení mládežnického klubu při FO Chudenice. Proto je vyhlášen termín náboru  mladých adeptů fotbalového kumštu na středu 28.6.2017 v 17.00 h na hřišti Jalovčí.  Propagaci náboru do oddílu zajistí hráči ve spolupráci s VV  všemi vhodnými dostupnými prostředky.
 10. Pouť 2017. Termín pouti vychází na poslední červencový víkend / 29. a 30.7. /  V sobotu se uskuteční další díl malé pouťové kopané, její realizace začne nabírat  konkrétní podobu až dva týdny před termínem uskutečnění.  Nedělní program zajistí trenéři FO –  utkání mužů TJ a případně i ukázka dovednosti  mládežníků – adeptů, kteří vzejdou z červnového náboru.
 11. Došlá pošta.  Z komuniké výboru OFS Klatovy  – v příštím ročníku bude platit  pravidlo o možnosti finanční kompenzace po obdržení dvou žlutých karet v jednom utkání i  v klatovském fotbalovém okrese. Výše poplatku bude zveřejněna na aktivu OFS v červenci.

Zapsal :  ing. K. Žák – sekretář FO