Nábor fotbalových nadějí – červen 2017

Výkonný výbor FO Chudenice na svém posledním zasedání vyslyšel návrh sportovních  nadšenců  z  mužského týmu  a svolil se založením mládežnického oddílu. Na základě tohoto rozhodnutí se dne 28. 6. 2017  v 17 hodin uskutečnil  historický krok, který se jeví jako zásadní pro zachování fotbalu v Chudenicích na delší období.  Proběhl totiž nábor mladých adeptů fotbalu. Dalo by se říci, že opět uzrála doba pro další výrazný krok  v činnosti oddílu, jelikož  se v tomto daném  období dala dohromady  parta ochotných lidí, jmenovitě  Martin Ježek, Vašek Fremuth  a Kuba Soupír   a zároveň dostatek zájemců z řad mládeže. Na Jalovčí se budoucím trenérům  předvedlo šestnáct dětí  ve věkovém  rozpětí 6-13 roků.  Předpokladem je, že číslo  16 nebude konečné , ale už teď je jasné že bude z čeho vybírat. Děti se hodně snažily při plnění úkolů, které si pro ně jejich budoucí mentoři připravili.
Další akci plánuje vedení dětského družstva pravděpodobně na srpen, kdy rovněž začnou  pravidelné tréninky. O podrobnostech  budeme veřejnost včas informovat  !!!

Výkonný výbor  FO Chudenice