Schůze VV – 30. 11. 2017

Restaurace Stará škola – 30.11.2017  –  18 h

Přítomni:   Novák P., Göttinger K., Dolejš M., Hodan S., Žák D., Žák P., Žák K.

Program:

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze – průběžně bylo vše splněno / až doplacení členských příspěvků /.
  2. Zpráva hospodáře .  Bylo konstatováno, že do data konání poslední letošní výborové schůze i přes urgence  nezaplatilo členské příspěvky ještě pět „zapomnětlivců“.  Zatím jejich jména ještě nebudou zveřejňována. Hospodářský rok končíme se stavem pokladny a účtu v součtu o 20 tis. Kč vyšším, než ve stejném období před rokem. Je to tentokrát hlavně díky nedávno darovaným štědrým příspěvkům našich pravidelných  sponzorů – M. Stuchla, Velding Consultu  J. Šavla a J. Libry.
  3. Dotace od FAČRu.  Díky mravenčímu úsilí člena výboru ing. Göttingera bylo na poslední chvíli dosaženo na finanční příspěvek od fotbalové asociace  ve výši cca 7 tis Kč.  „Kamile, skvělá práce !!!“
  4. Vyhodnocení sportovní činnosti  oddílu mužů období podzimu 2017. Závěr : muži předčili  očekávání a bodovým ziskem z posledních pěti kol si zajistili klidnější přezimování.  Kádr je stabilizovaný, vhodně doplněný příchodem J. Osvalda ze Švihova, F. Bláhy z Klatov a uzdraveným M. Krausem. O další rozšiřování hráčské základy  tudíž  výkonný výbor v době zimní přestávky nebude usilovat. V průběhu podzimu rovněž uspokojivě probíhala práce s mládeží. Trenéři v této kategorii  sice teprve získávají zkušenosti, ale svého „koníčka“ vykonávají s velkou chutí a s ohledem na návštěvnost tréninkových jednotek  to zcela jistě činí zábavnou a pestrou formou.  Dále bylo dohodnuto, že do  posledního  letošního Zpravodaje městysu Chudenice napíše článek o činnosti fotbalového oddílu v roce 2017 ing. Kamil Göttinger.
  5. Zahájení přípravy na novou sezonu.  Na lednové schůzi VV bude upřesněno, kdy začne příprava na jaro 2018, kde a s kým budou sehrána přípravná utkání a zároveň bude stanoven termín soustředění pro oddíl mužů včetně výše dotace, kterou si bude moci oddílové vedení dovolit. Samozřejmě se počítá se spoluúčastí všech zúčastnivších  se hráčů, jak tomu bylo i v minulých letech.
  6. Brigády.  VV zhodnotil poslední letošní brigádu, která   byla svolána za účelem zazimování sportovního areálu Jalovčí. Díky nižší účasti / 9 osob / byly provedeny pouze nejnutnější činnosti, aby se nám zimní klima nepostaralo o nějaké nemilé překvapení. Zbývající body ze zásobníku prací se tím pádem  musely odsunout do jarních měsíců příštího roku.
  7. Vyhodnocení 2. ročníku  krosového běhu „Chudenickým Žďárem“.   Letošní ročník byl poznamenám  velmi nepříznivým počasím. Přesto se podařilo zajistit vše tak, aby si i značně prořídlé   řady sportuchtivých nadšenců přišly v Chudenicích opět na své. Jen do budoucna bude třeba počítat s verzí, že pokud by se někdy měla opakovat podobná situace, je lépe závod zrušit, než hazardovat se zdravím a životy účastníků.
  8. Termín VČS.  Výroční schůze fotbalového oddílu  by se měla předběžně konat  v termínu 10. 2. 2018  od 14 h v restauraci  Stará škola. Vše bude samozřejmě včas upřesněno.
  9. Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2017.  Termín letošního turnaje  o putovní pohár městyse  je stanoven na sobotu 23. 12.2017  v 10 h. Výbor fotbalového oddílu zve všechny zájemce  o sport a dobrou pohodu k účasti na tomto tradičním klání. Občerstvení zajištěno.
  10. Přijetí nového člena TJ.  VV schválil  přijetí nového člena TJ Sokol Chudenice. Stala se jím letní posila ze Švihova  Jaromír Osvald.

Zapsal :  Žák Karol