Schůze VV – 22. 1. 2018

Restaurace Stará škola  –  22. 1. 2018 – 18.30 h

Přítomni :   Novák p., ing. Göttinger K., Žák D., Hodan S., Dolejš M., Žák K.
Omluven :  Žák P.

Hosté :   ing. Karel Kuneš

Program:
1.   Kontrola úkolů z minulé schůze – všechny úkoly průběžně splněny.
2.   Zpráva hospodáře – stav pokladny i účtu v současné kondici zaručují klidný průběh jarní části soutěže. Podrobné informace budou součástí jednoho z
referátů na VČS.  Rovněž bude do programu výroční schůze zařazena otázka nezaplacených členských příspěvků za rok 2017.
3.    VČS 2018 –  bylo rozhodnuto s konečnou platností, že letošní VČS  FO se bude konat 10. 2. 2018 od 14 h v klubovně chudenických hasičů.
Občerstvení  bude zajištěno – P. Novák, pozvánky – ing. Göttinger, propagace – K. Žák.
4.    Příprava týmu mužů. Trenér seznámil VV s termínem zahájení zimní přípravy oddílu mužů. Příprava na jarní část soutěže začíná 6. 2. 2018 a v jejím
průběhu absolvují hráči  čtyři přípravná utkání /zatím jsou potvrzeny oddíly : Koloveč B, Postřekov B, mladší dorost TJ Klatovy a Veřechov, jednotlivé
detaily  o časech a termínech konání se veřejnost včas dozví /  a jedno třídenní soustředění.
5.    Soustředění týmu mužů  –  vzhledem k podzimním výsledkům  rozhodl VV podpořit i letos finančně oddíl mužů na kondičním soustředění. Spoluúčast
hráčů je samozřejmostí, oddíl poskytne částku na ubytování ve výši 20 tis. Kč  / podmínkou je, že se akce účastní minimálně 15 hráčů /.  Soustředění letos
proběhne v lokalitách kolem Sušice v termínu 8. – 11.3. 2018, výběr konkrétních sportovišť a ubytování je na hráčích samotných.
6.   Registrace mládeže ve FAČRu. Bylo rozhodnuto o zaregistrování našich nejmladších  členů  do řad fotbalové asociace ještě před přihlášením některého
mládežnického týmu do soutěže.  Důvodem je legalizace aktivní  práce s mládežnickým oddílem.
7.   Vánoční turnaj ve stolním tenisu – 2017 –  vyhodnocení. Turnaj, který se tentokrát konal v sobotu před vánočními svátky se opět vydařil. Splnil své
poslání, kterým je hlavně poskytnutí možnosti příjemné sportovní zábavy širokému spektru našich spoluobčanů. Putovní pohár vyhrál podruhé za sebou
pan Jan Egermayer – gratulujeme.
8.   Dotace na rok 2018 – i pro letošní rok byly  vypsány různé  dotační tituly na podporu  sportovní činnosti v regionech i obcích. Vzhledem k
dlouhodobým záměrům , týkajících se rekonstrukce sportovního areálu Jalovčí má  VV snahu o získání  zdroje profinancování  zásadní proměny našeho
fotbalového stánku. Jednou z variant je srovnání a zkvalitnění povrchu fotbalového hřiště. Protože jde o náročný stavební záměr, byl na schůzi VV přizván
jako host ing. Karel Kuneš, který z pozice stavebního inženýra nastínil nezbytnost  některých kroků. V první řadě bude nutné provést sondáž hrací plochy,
za účelem  zjištění možnosti použití stávajícího materiálu  při rovnání svahovitosti pozemku. VV se rozhodl  akci ve spolupráci s odborníkem v oboru
geologie uskutečnit v první polovině února, aby zbyl dostatečný časový prostor na  opravu hracího povrchu do zahájení soutěží.  Na základě posudku
potom VV ve spolupráci se zástupci městyse rozhodne o vznesení požadavku na zisk některého z dotačních titulů, které budou vypsány pro rok 2019.
9.    VV i nadále bude podporovat záměr  o vybudování  malého tréninkového hřiště  / za brankou ve směru na Chudenice/, kde již předloni započaly práce na
vyrovnání terénu.

Zapsal :    Žák Karol