Schůze VV – 23. 2. 2018

Restaurace Stará škola – 23. 2. 2018 – 20 h

Přítomni :  Žák P., Žák K., Žák D., Hodan S., Dolejš M.
Omluveni : ing. Göttinger K., Novák P.

Program
1.   Kontrola úkolů z minulé schůze – úkoly byly průběžně splněny. V současné době probíhá sběr dat pro zaregistrování našich fotbalových nadějí.

2.   Platby členských příspěvků FAČRu  je nezbytně nutné zaplatit do konce února. Hospodář zajistí zdárný průběh transakce .

3.   Vyřazení členů FO Chudenice .  Na základě a v souladu se  Stanovami  ukončili v letošním roce členství v našem oddíle :  Benda Václav ml., Adamec Martin, Urban Petr,
Ondřejka David, Bláha Petr, Duda Jakub.

Zapsal : Žák Karol