Schůze VV – 11. 7. 2018

Restaurace Stará škola – 11. 7. 2018 – 19 h

Přítomni:              Žák D., Hodan S., Novák P., ing. Žák K., Žák P.,  ing. Göttinger K.
Omluveni :           Dolejš M.
Hosté :                  Fremuth V., Vachtl P., Soupír Jakub,

Program:
1.   Kontrola úkolů z minulé schůze. Úkoly z únorové schůze byly průběžně splněny.

2.   Koncem června proběhlo přihlášení našich nejmladších členů do systému FAČRu v počtu – 13 .

3.   Příprava nového soutěžního ročníku. Počátkem července proběhl losovací aktiv OFS Klatovy. Byl tam stanoven rozpis utkání v sezoně 2018/19.  V současné
době se připravuje rovněž termínovka letních přípravných utkání,  obojí bude veřejnosti včas oznámeno.

4.   Příprava pouťového víkendu. V sobotu 28.7. se uskuteční od 13 h další ročník Malé pouťové kopané, po něm uspořádáme ve fotbalovém areálu taneční zábavu
s reprodukovanou hudbou. V neděli dopoledne  bude tým mužů hostit v přátelském utkání mladší dorostence Klatov. V přestávce proběhne ukázka fotbalového
umění našeho hráčského potěru. Krátké porady, směřující k určení kompetencí a ke zdárnému průběhu pouti proběhnou každou následující neděli v 18 h v SŠ.

5.   GDPR.  Členové VV byli seznámeni s nutností ochrany osobních dat dle nové zákonné normy v rámci působnosti fotbalového oddílu.

6.   Odchody a příchody hráčů. V letním termínu odešel z týmu Filip Bláha – přestup do TJ Měcholupy,  naše řady rozšířili po přestupu ze Švihova Jiří Šimán
a Lukáš Drozda. Přejeme těmto dvěma hráčům, ať se jim u nás daří a líbí víc než Filipovi.

7.   Zpráva hospodáře. Hospodář D. Žák informoval VV o stavu poklady a běžného účtu. Rovněž bylo konstatováno, že platby členských příspěvků probíhají
standardně špatně, jako každý rok je i nyní v pololetí ještě dost „dlužníků“.  Z diskuze vyplynula nutnost důraznějších intervencí. Zajistí D.Žák.

8.   Brigáda. Ve středu 25.7.  je od 17 h naplánována brigáda za účelem přípravy areálu na nadcházející pouťový víkend.

9.   Materiální zabezpečení.   Na žádost trenérů mládeže byl schválen příspěvek na zakoupení sady mládežnických dresů v částce do 10 tis. Kč. Zároveň byl schválen
nákup deseti míčů pro seniorský tým. Zajistí Petr Žák. Byl schválen i nákup přenosných tréninkových branek /dotační titul/. Zajistí D. Žák.

10.  Změna termínu Běhu kolem Žďáru. Po zkušenostech z minulých ročníků dospěl VV k názoru, že by bylo vhodné změnit termín běžeckého závodu do
příznivějšího klimatického období. Možnosti u zřizovatele běžeckého seriálu zjistí do příští schůze VV sekretář FO.

Zapsal ing. K. Žák