Schůze VV – 16. 12. 2018

Restaurace Stará škola – 16. 12. 19  – 18 h

Přítomni:           Novák P., ing. Göttinger K., Žák p., Žák D., ing.  Žák K., Hodan S.
Omluveni:         Dolejš M.
Hosté:                Fremuth V., Soupír Jakub, Ondřejka J.

Program:

  1.   Kontrola úkolů z minulé schůze. Proběhla podzimní část soutěže. Termín Běhu se podařilo změnit – v roce 2019 se závod uskuteční  v sobotu 18. 6.  Členské příspěvky byly od opozdilců vybrány.  Nákupy požadovaného materiálu byly realizovány.
  2.   Přihlášení soutěže mládežnického týmu. VV rozhodl, že provede v průběhu jara kroky, které povedou k přihlášení jednoho mládežnického týmu do soutěže organizované OFS Klatovy. Na základě věkové struktury dětí pak bude rozhodnuto, v jaké kategorii  budou náš oddíl reprezentovat.
  3.   Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Termín letošního ročníku byl stanoven – 27. 12. 19  v 10 h.
  4.   Přestupy. V zimním termínu nedojde k žádné změně současného kádru mužů. Nelehký boj o udržení tak bude muset zvládat současná sestava, která má předpoklady tento úkol zdárně splnit nejen na základě kvalitní zimní přípravy a hlavně zlepšenou střeleckou produktivitou.
  5.    Zpráva hospodáře.  VV byl seznámen se stavy financí jak v pokladně tak na účtu. Situace se jeví velice příznivě, konkrétní čísla budou zveřejněna na VČS v únoru 2019. Termín výročky bude včas oznámen.
  6.   Valná hromada OFS Klatovy. Dne 26. 1 . se v Klatovech uskuteční Valná hromada OFS. Každý oddíl vysílá na aktiv jednoho člena s hlasem rozhodujícím. Letos nás bude reprezentovat člen VV Standa Hodan.,
  7. Vyhodnocení Běhu kolem Žďáru 2018. Trable s počasím nás provázely i letos. První sníh a značný chlad dokonale prověřily naší připravenost a pořadatelskou čest. I přes nepřízeň klimatu se uskutečnil kvalitní závod s nečekaným množstvím sportu chtivých  nadšenců a pochvala ze dobrou připravenost je tentokrát dvojnásobně ceněná.  Příští závod se bude konat v teplejším období, slibujeme si od toho větší účast i příjemnější atmosféru a podmínky pro realizaci.
  8. Změny na trenérských postech.  Do příští schůze podá trenérská dvojice ke schválení návrh na vyřešení nejasné situace kolem trénování a vedení utkání mužů. Tři hlavní trenéři jsou moc i v týmech ligy mistrů.
  9. Termín příští schůze – 20. 1. 2019 v 18 h v restauraci SŠ.

Zapsal : ing. K. Žák