Schůze VV – 15. 12. 2019

Restaurace Stará škola – 15. 12. 2019 – 18.00

Přítomni   :   Novák P., Žák P., ing. Göttinger K., Žák K., Žák D., Hodan S.
Omluveni  :   Dolejš M.
Hosté         :   hráči FO

Program    :

  1. Hodnocení podzimní části soutěže.   Herní propad trvá, tréninková morálka upadá. Poslední místo po polovině soutěže je varující ale vcelku očekávané.  Velká výzva pro samotné hráče, zda se dá podstatným zkvalitněním tréninkové morálky udržet téměř ztracená soutěž, když do jarních bojů o záchranu půjdou s výchozími sedmi body ?
  2. Ukončení členství .   VV ukončil na žádost přestoupivších hráčů jejich členství. Jedná se o Jiřího Šimána a Jaromíra Osvalda. Děkujeme jim tímto za odvedenou práci v našich řadách .
  3. Podzimní příchody.  Hodnocení fotbalovosti hráčů, kteří doplnili kádr v létě,  je po půlročních zkušenostech vcelku příznivé. Výkonnostně nepropadli, jejich docházková morálka však nenaplnila očekávání. V tom mají, kromě Karla Bureše, hoši moc co napravovat. I díky jejich absencím jsme byli nuceni  několik utkání odehrát s minimálním počtem hráčů, bez možnosti střídání a to nebyl účel jejich zaregistrování. Očekávalo se od nich větší nadšení. Doufejme, že v jarní části bude jejich fotbalové vytížení a zájem mnohem větší. Je to jeden z úkolů pro VV a trenéra, dostat tyto posily častěji do hry.
  4. Rekonstrukce areálu Jalovčí.  Koncem října získala TJ Chudenice státní dotaci na rekonstrukci sportovišť v areálu Jalovčí. Práce byly zahájeny začátkem listopadu a do konce roku se areál změnil k nepoznání. Předpokládaný termín dokončení je červen 2020. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by být fotbalové hřiště k dispozici oddílu již na podzimní část soutěže. V opačném případě bychom museli požádat o prodloužení dohody v Chocomyšli.
  5. Klubovna.   V říjnu nám  chudeničtí hasiči po přestěhování do nové budovy uvolnili prostory klubovny v areálu bývalé školy. Po několika brigádách se začíná rýsovat příjemné prostředí, které bude sloužit jako zázemí pro schůze, volnočasovou zábavu  apod.  Obrovské díky patří zdravému jádru z řad fotbalistů, kteří dokázali i finančním přispěním úřadu městyse  za pár týdnů změnit tvář klubovny k nepoznání.  Přesto je stále mnoho co na práci, aby zázemí vyhovovalo po všech stránkách daným potřebám klubu.
  6. Běh kolem Žďáru 2020.  Příští závod se uskuteční v sobotu 27. 6. 2020.
  7. Vánoční turnaj ve stolním tenisu.   Termín uskutečnění dalšího ročníku /5/ – 27. 12. 2019  od 15 h.  Prezence již od 14 h. Tentokrát nám vhodný termín umožnil konat turnaj v odpoledních hodinách. Příprava tělocvičny proběhne  27.12. 2020 v 10 h. Uvidíme, jak se vydaří. Máme nový putovní pohár, ten poslední vyhrál potřetí pan Jan Egermayer a dostal jej tudíž do trvalého vlastnictví.
  8. Zpráva hospodáře.   Pokladna i účet jsou i přes větší množství drobných výdajů na zvelebení klubovny stále na příznivé úrovni. Hříšníků – neplatičů členských příspěvků podstatně ubylo, ale stále se ještě několik členů ocitá na černé listině. A termín členské schůze 2020 se rychle blíží. Bude muset členská základna schválit v souladu se stanovami nepopulární vyloučení neplatičů z našich řad ? VV pevně věří, že k takovému kroku nedojde !!!
  9.  Výroční členská schůze 2020.  Termín byl výkonným výborem stanoven na 25. ledna 2020 od 18 h v nové klubovně. Pozvánky zajistí VV, distribuci provedou fotbalisté.

 

V Chudenicích  15. 12. 2019.

Zapsal ing. Žák Karol